top of page

Wat kunnen wij voor jou doen?

Adviseren

shutterstock_404833252.jpg

Avanti Jure adviseert ondernemers over risico's die te maken hebben met het ondernemerschap.

 

Bijvoorbeeld over het inrichten van je bedrijfsstructuur en de afspraken die je met je partners, aandeelhouders en bestuurders maakt.

Avanti Jure werkt samen met accountants, fiscalisten en notarissen om een praktische en complete oplossing te bedenken om de risico's die jij loopt in kaart te brengen en te beheersen.

De ondernemer in privé

bruid en bruidegom

 

Als ondernemer heb je ook te maken met vraagstukken op het gebied van familie- en erfrecht.

Avanti Jure adviseert ondernemers in elke fase van hun leven. Bijvoorbeeld bij het aangaan of het beëindigen van van een partnerschap of huwelijk.

Ook op het gebied van erfrecht kun je bij ons terecht. Bel ons gerust als je advies nodig hebt over de executie van een testament, bescherming van de langstlevende, de legitieme portie, een kindsdeel, of het voorzetten van een onderneming door een erfgenaam.

Contracteren

shutterstock_763046476.jpg

Avanti Jure adviseert over (raam-) contracten en algemene voorwaarden.

We hebben de nodigde kennis in huis om onder andere koopcontracten, huurcontracten, arbeidscontracten en franchisecontracten te toetsen en op te stellen.

Bedrijfsprocessen kunnen wij voor jou toetsen of opstellen. Bijvoorbeeld om te voldoen aan de Wwft of de privacywetgeving.

Procederen

shutterstock_1693980241.jpg

Word je met problemen geconfronteerd waar je in goed overleg niet meer uitkomt? Dan krijg je te maken met een gerechtelijke procedure.

Avanti Jure zorgt er dan voor dat je weet waar je aan toe bent. We begeleiden je bij elke stap van de procedure, vanaf een dagvaarding of verzoekschrift tot en met de uitspraak.

Wij brengen een procedure op het scherpst van de snede voor de rechter. Met een focus op de inhoud en niet op de persoon. Een procedure vinden wij geslaagd als beide partijen begrip hebben voor de uitkomst.

Natasja Rensen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de rechtsgebieden proces- en verbintenissenrecht geregistreerd. Ze zorgt ervoor dat zij elk jaar tenminste tien opleidingspunten behaalt op deze rechtsgebieden.

Daniëlle Cloots heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de rechtsgebieden ondernemingsrecht en erfrecht geregistreerd. Ze zorgt ervoor dat zij elk jaar tenminste tien opleidingspunten behaalt op deze rechtsgebieden.

bottom of page