top of page
Avanti Jure-Logo_BasisRood_Nuance.png

Kantoorklachtenregeling
 

Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Avanti Jure Advocatuur (Avanti Jure) en haar cliënten. Cliënten zijn geen vergoeding verschuldigd voor de behandeling van een klacht door Avanti Jure.

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel (i) het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn en op een constructieve wijze af te handelen, (ii) behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling en (iii) verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.


Informatie

Elke cliënt wordt voor het aangaan van een overeenkomst van opdracht erop gewezen dat Avanti Jure een kantoorklachtenregeling hanteert. In de algemene voorwaarden is opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht, die na behandeling niet is opgelost, kan worden voorgelegd. Klachten die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank, tenzij de klacht een strikt tuchtrechtelijke strekking heeft: in dat geval is de klachtenregeling van de Orde van Advocaten toepasselijk.


Klachtprocedure

Als een cliënt een klacht uit, dan wordt de klacht doorgeleid naar Natasja Rensen. Natasja Rensen neemt contact op met de cliënt en doet haar uiterste best om de klacht naar tevredenheid van de cliënt af te handelen. Als over een medewerker is geklaagd, stelt Natasja Rensen de medewerker hiervan in kennis. De cliënt en de medewerker krijgen de gelegenheid om een toelichting te geven. Natasja Rensen doet haar uiterste best om samen met de medewerker de klacht naar tevredenheid van de cliënt af te handelen.

 

Natasja Rensen streeft ernaar om een klacht binnen vier weken na ontvangst af te handelen. Als dit niet lukt dan wordt de cliënt hierover geïnformeerd en wordt samen met de cliënt een nieuwe termijn vastgesteld. Natasja Rensen stelt de cliënt schriftelijk op de hoogte van de beoordeling en afhandeling van de klacht. Alle communicatie over een klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

 

Natasja Rensen houdt het klachtdossier bij en formuleert aanbevelingen. Minimaal eenmaal per jaar worden de aanbevelingen met de medewerkers besproken en worden de relevante procedures aan de hand van relevante aanbevelingen bijgewerkt.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Aangepast op 3 december 2021

bottom of page